ĐÀO TẠO ÂM NHẠC

Các loại hình đào tạo của công ty TNHH Âm Nhạc Đại Chúng như lớp đào tạo luyện thanh, đào tạo ca sĩ, đào tạo kĩ thuật viên thu âm và phòng thu...